PEMILIHAN TUHA PEUT GAMPONG BLANG CUT

RAPAT PEMILIHAN TUHA PEUT GAMPONG DENGAN DIHADIRIN OLEH SELURUH MASYARAKAT GAMPONG BLANG CUT